Bestuur

Het bestuur van onze club bestaat uit een groep gemotiveerde vrijwilligers. Zij komen maandelijks bijeen om er voor te zorgen dat de goede werking van onze club gewaarborgd blijft.

De Geelse Atletiekclub haar werking opgesplitst in een werking “atletiek” en een werking “recreanten”. De doelstelling hiervan is om elk lid zo optimaal mogelijk te begeleiden. Tot 18 jaar wordt elk lid automatisch ingedeeld bij de atletiekwerking. Zij worden ingeschreven bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) en kunnen aldus deelnemen aan alle wedstrijden (meetings, veldlopen,…) die de clubs van de VAL organiseren. Deze leden krijgen ook jaarlijks een VAL nummer die ze verplicht dienen te gebruiken bij de wedstrijden.

Vanaf 18 jaar kan een lid de keuze maken tussen de atletiekwerking of de werking van recreanten. Iedereen wordt ingeschreven bij de VAL, recreanten ontvangen een recreantenkaart de anderen een VAL-nummer.

De recreantenwerking kan je bereiken via geel.ac@gmail.com.

De atletiekwerking kan je bereiken via geel.jac@gmail.com.


Het huidige algemene bestuur bestaat uit volgende leden:

Voorzitter: André Van BaelenBestuur: Ine Vandeperre
Secretaris: Sil BensBestuur: Bieke Van Eynde
Penningmeester: Jef HaesenBestuur: Rob Testelmans
Bestuur: Eric SannenKledij: Sofie Goetschalckx
Bestuur: Erik H’Madoun